ข้อมูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

1509

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120698
รหัส Smis 8 หลัก : 57012005
รหัส Obec 6 หลัก : 120698
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Triamudomsoksapattanakarn Chiangrai
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านสันขี้เบ้า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53713014
โทรสาร : 53746440
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-เม.ย.-27
อีเมล์ : tupc11@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.tupc.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2559 เวลา 14:49:48 น.)