ข้อมูล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

1236

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120468
รหัส Smis 8 หลัก : 57030117
รหัส Obec 6 หลัก : 120468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Choaphorluang๕
ที่อยู่ : หมู่ 6 ผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 8,826,354,890,903,160,000
โทรสาร : 53720333
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-ม.ค.-03
อีเมล์ : choaphor5@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.choaphor5.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียงพางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2562 เวลา 11:44:34 น.)