ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

1208

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120654
รหัส Smis 8 หลัก : 57010126
รหัส Obec 6 หลัก : 120654
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanwiangchiangrung
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 953214
โทรสาร : 53953214
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2482
อีเมล์ : Anubanwiangchiangrung@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทุ่งก่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:41:03 น.)