ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

1058

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120068
รหัส Smis 8 หลัก : 57010071
รหัส Obec 6 หลัก : 120068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanmeungchaingrai
ที่อยู่ : หมู่ 9 ใหม่ทรายทอง ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53774377
โทรสาร : 53700789
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ม.ค.-58
อีเมล์ : amcr.school@gmail.com
เว็บไซต์ : www.amcr.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 21:40:02 น.)