ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

1199

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120264
รหัส Smis 8 หลัก : 57020042
รหัส Obec 6 หลัก : 120264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phan Kindergarten
ที่อยู่ : หมู่ 17 ป่ากว๋าวเหนือ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53721700
โทรสาร : 53721700
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มี.ค.-81
อีเมล์ : anubanphan1@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.เมืองพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 32 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 19:02:15 น.)