ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

1232

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120623
รหัส Smis 8 หลัก : 57040144
รหัส Obec 6 หลัก : 120623
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pranet school
ที่อยู่ : หมู่ 18 พระเนตร ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5379-7635
โทรสาร : 53797635
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-81
อีเมล์ : anb.phanate@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120623
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ต้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 13 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08:16:29 น.)