ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง

1176

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120669
รหัส Smis 8 หลัก : 57030164
รหัส Obec 6 หลัก : 120669
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดอยหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubandoiluang
ที่อยู่ : หมู่ 2 ปงน้อย ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ :
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 24…
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://www.anubandoiluang.com/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปงน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:13 น.)