ข้อมูล โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา

844

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120047
รหัส Smis 8 หลัก : 57010046
รหัส Obec 6 หลัก : 120047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaycharoenwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านห้วยเจริญ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 735004
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-เม.ย.-76
อีเมล์ : ้้Huaycharoenwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ข้าวต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:09 น.)