ข้อมูล โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา

1155

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120567
รหัส Smis 8 หลัก : 57040114
รหัส Obec 6 หลัก : 120567
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaykangradwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-5367-2155
โทรสาร : 0-5367-2155
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-เม.ย.-19
อีเมล์ : hrwschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.hrwschool.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ไม้ยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:49 น.)