ข้อมูล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา

1013

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120543
รหัส Smis 8 หลัก : 57040102
รหัส Obec 6 หลัก : 120543
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันสะลีกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SUNSALEEKWITAYA
ที่อยู่ : หมู่ 2 หนองสองห้อง ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-5379-9106
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2500
อีเมล์ : sansaleekwitaya@hotmail
เว็บไซต์ : moodle.sansaleek.net/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 26 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:40 น.)