ข้อมูล โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

1451

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120175
รหัส Smis 8 หลัก : 57040038
รหัส Obec 6 หลัก : 120175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : saksunchiangmaiwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านสันเชียงใหม่ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53795580
โทรสาร : 53795580
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2464
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120175
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : งิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15:19:34 น.)