ข้อมูล โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)

1140

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 157120742
รหัส Smis 8 หลัก : 57040161
รหัส Obec 6 หลัก : 120742
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Somtawinjintamai banhuaylang (torchordor.anusorn)
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11/6/2513
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 94 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 08:35:28 น.)