ข้อมูล โรงเรียนศรีสว่าง

922

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสว่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120174
รหัส Smis 8 หลัก : 57040037
รหัส Obec 6 หลัก : 120174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srisawang
ที่อยู่ : หมู่ 2 สว่าน ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-5379-5498
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2/6/2486
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : งิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:28 น.)