ข้อมูล โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา

861

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120212
รหัส Smis 8 หลัก : 57040078
รหัส Obec 6 หลัก : 120212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีดอนไชยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sridonchaiwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 3 แม่ลอยหลวง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53178134
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : Sridon_it@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.Sridonwittaya.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11:24:27 น.)