ข้อมูล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

955

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120169
รหัส Smis 8 หลัก : 57040070
รหัส Obec 6 หลัก : 120169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดพระเกิดคงคาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watprakerdkongkaram
ที่อยู่ : หมู่ 20 เวียงจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-5379-5409
โทรสาร : 53795409
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 22-ส.ค.-80
อีเมล์ : prakerd_thoeng@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://202.46.10/4094/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 0.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:13 น.)