ข้อมูล โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

1207

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120722
รหัส Smis 8 หลัก : 57032007
รหัส Obec 6 หลัก : 120722
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดถ้ำปลาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watthumpla Wittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 5 ห้วยปูแกง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-709610
โทรสาร : 053-709610
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18-ก.พ.-36
อีเมล์ : TPW_TPW@live.com
เว็บไซต์ : http://www.watthumpla.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 09:34:48 น.)