ข้อมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

1314

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120125
รหัส Smis 8 หลัก : 57030075
รหัส Obec 6 หลัก : 120125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rajaprajanugroh 15
ที่อยู่ : หมู่ 2 เวียงเหนือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-777105
โทรสาร : 53777254
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 26/1/2466
อีเมล์ : Servicerpg15@hotmail.com
เว็บไซต์ : http/www.rpg15.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 29 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:38:31 น.)