ข้อมูล โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

1581

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120256
รหัส Smis 8 หลัก : 57020043
รหัส Obec 6 หลัก : 120256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพสกสวัสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phanpasoksawad
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านเด่น ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53722139
โทรสาร : 53722139
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2468
อีเมล์ : phanpasoksawad@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ppsw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเมืองพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:38 น.)