ข้อมูล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑

1471

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120672
รหัส Smis 8 หลัก : 57030167
รหัส Obec 6 หลัก : 120672
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 11 ผ่านศึก ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-790111
โทรสาร : 053-790111
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : สร้างเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปงน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:34:44 น.)