ข้อมูล โรงเรียนผาขวางวิทยา

1389

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาขวางวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120041
รหัส Smis 8 หลัก : 57010051
รหัส Obec 6 หลัก : 120041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผาขวางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phakhwangwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 13 บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 52026036
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-24
อีเมล์ : phakwang@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.phakhwang.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 44 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:48:18 น.)