ข้อมูล โรงเรียนป่างิ้ววิทยา

1176

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120488
รหัส Smis 8 หลัก : 57020164
รหัส Obec 6 หลัก : 120488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่างิ้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pa-Ngiu Wittaya
ที่อยู่ : หมู่ 1 ป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 083-2752325
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-64
อีเมล์ : png.wit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.Png-wit.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 72 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:49:42 น.)