ข้อมูล โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

854

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120328
รหัส Smis 8 หลัก : 57030028
รหัส Obec 6 หลัก : 120328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ประชารัฐพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PACHARATPATTANA
ที่อยู่ : หมู่ 15 บ้านปางผักฮี้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-180018
โทรสาร : 0
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2526
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 14:23:36 น.)