ข้อมูล โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168

1564

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120563
รหัส Smis 8 หลัก : 57040116
รหัส Obec 6 หลัก : 120563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไม้ยามิตรภาพที่168
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaiyamitraphapti 168
ที่อยู่ : หมู่ 16 ไม้ยามิตรภาพที่ 168 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-5367-2152
โทรสาร : 53672152
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มี.ค.-85
อีเมล์ : mai.ya168
เว็บไซต์ : gg.gg/maiya168
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลไม้ยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 18 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:44:01 น.)