ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่

1414

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120165
รหัส Smis 8 หลัก : 57040072
รหัส Obec 6 หลัก : 120165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAI
ที่อยู่ : หมู่ 10 ใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-5379-5408
โทรสาร : 53795408
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10-มิ.ย.-97
อีเมล์ : banmaimeena_@hotmai.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120165
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2563 เวลา 12:33:41 น.)