ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

1272

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120339
รหัส Smis 8 หลัก : 57030021
รหัส Obec 6 หลัก : 120339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ิBanmaisamakkee
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-918443
โทรสาร : 53918443
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 21-ส.ค.-21
อีเมล์ : ิbmsschool.cr3@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2560 เวลา 08:14:05 น.)