ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สันติ

841

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สันติ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120613
รหัส Smis 8 หลัก : 57030146
รหัส Obec 6 หลัก : 120613
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สันติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaisanti School
ที่อยู่ : หมู่ 12 ใหม่สันติ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-160052
โทรสาร : 53765051
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : suwan.it@chaiyo.com
เว็บไซต์ : banmaisanti
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 46 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 60 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 09:50:27 น.)