ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

952

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120678
รหัส Smis 8 หลัก : 57030172
รหัส Obec 6 หลัก : 120678
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaipattana
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-181698
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12/9/2512
อีเมล์ : banmaipattana@gmail.com
เว็บไซต์ : www.maipattana.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองป่าก่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 47 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:15:31 น.)