ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

824

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120306
รหัส Smis 8 หลัก : 57020071
รหัส Obec 6 หลัก : 120306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmai Thathonkeing
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านใหมใน ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53677630
โทรสาร : 53677630
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2501
อีเมล์ : banmai11@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันมะเค็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 15:54:59 น.)