ข้อมูล โรงเรียนบ้านโฮ่ง

1017

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120501
รหัส Smis 8 หลัก : 57020179
รหัส Obec 6 หลัก : 120501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโฮ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhong
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านโฮ่ง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 53679276
โทรสาร : 53679276
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2466
อีเมล์ : banhong87@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 93 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:55:44 น.)