ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

1012

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120086
รหัส Smis 8 หลัก : 57010004
รหัส Obec 6 หลัก : 120086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banlopatum
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านโละป่าตุ้ม ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53177553
โทรสาร : 53177553
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ย.-82
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : lopatum.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 32 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 32 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:18:09 น.)