ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่ง

1860

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120450
รหัส Smis 8 หลัก : 57030102
รหัส Obec 6 หลัก : 120450
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpong
ที่อยู่ : หมู่ 8 โป่ง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-709107
โทรสาร : 053-709107
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2485
อีเมล์ : banpongmeasai.198@gmai.com
เว็บไซต์ : http://School.obec.go.t
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2560 เวลา 14:54:23 น.)