ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

996

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120470
รหัส Smis 8 หลัก : 57020195
รหัส Obec 6 หลัก : 120470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnuaschool
ที่อยู่ : หมู่ 1 โป่งเหนือ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 53602556
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 0
อีเมล์ : pongnuaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 57 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 16:14:31 น.)