ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

833

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120023
รหัส Smis 8 หลัก : 57010026
รหัส Obec 6 หลัก : 120023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้ำตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnamtok
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านโป่งน้ำตก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 861914248
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-ก.พ.-15
อีเมล์ : pongnamtok00@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:43:10 น.)