ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

845

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120042
รหัส Smis 8 หลัก : 57010009
รหัส Obec 6 หลัก : 120042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนาคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongnacome
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านโป่งนาคำ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 52029280
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 23/3/2519
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/105
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลดอยฮาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 21 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43:09 น.)