ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งนก

918

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120480
รหัส Smis 8 หลัก : 57020194
รหัส Obec 6 หลัก : 120480
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnokschool
ที่อยู่ : หมู่ 6 โป่งนก ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 53781366
โทรสาร : 53781366
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2533
อีเมล์ : pongnokschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 65 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09:37:06 น.)