ข้อมูล โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม

774

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120353
รหัส Smis 8 หลัก : 57030050
รหัส Obec 6 หลัก : 120353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแหลว-นาล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banleaw
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านแหลว ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-653220
โทรสาร : 53653220
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2479
อีเมล์ : banleaw0.89@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120353
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.สันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:23:32 น.)