ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้

908

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120298
รหัส Smis 8 หลัก : 57020054
รหัส Obec 6 หลัก : 120298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แก้วใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAEKAEWTAI
ที่อยู่ : หมู่ 14 แม่แก้วรุ่งเรือง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53671208
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17 สิงหาคม พ.ศ.2497
อีเมล์ : maekeawtai@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120298
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:10 น.)