ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ

769

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120617
รหัส Smis 8 หลัก : 57030150
รหัส Obec 6 หลัก : 120617
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เต๋อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 10 แม่เต๋อ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : 053-160053
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28-ต.ค.-41
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 38 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:22:03 น.)