ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม

701

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120369
รหัส Smis 8 หลัก : 57030014
รหัส Obec 6 หลัก : 120369
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maehaparaisrisoom
ที่อยู่ : หมู่ 3 แม่หะ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2/2/2468
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าวปลือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 18 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 08:54:50 น.)