ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่หม้อ

780

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หม้อ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120597
รหัส Smis 8 หลัก : 57030130
รหัส Obec 6 หลัก : 120597
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หม้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN MAE MOR
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 987468459
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2532
อีเมล์ : maemor_48@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 51.6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18.6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:27:28 น.)