ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่สลองใน

905

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120333
รหัส Smis 8 หลัก : 57030019
รหัส Obec 6 หลัก : 120333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่สลองใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesalongnai
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านแม่สลองใน ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 053-180645
โทรสาร : 053-180645
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ปี พศ.2496
อีเมล์ : maesalongnai.2011@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 03:46:13 น.)