ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่พุง

888

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พุง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120223
รหัส Smis 8 หลัก : 57020090
รหัส Obec 6 หลัก : 120223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่พุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEPHUNG
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านแม่พุง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57190
โทรศัพท์ : 53710136
โทรสาร : 53607211
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2484
อีเมล์ : maephung@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120223
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 53.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:32 น.)