ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

748

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120382
รหัส Smis 8 หลัก : 57020122
รหัส Obec 6 หลัก : 120382
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeprik
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53656586
โทรสาร : 53656586
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2496
อีเมล์ : maeprik@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่พริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 17:50:55 น.)