ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

915

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120409
รหัส Smis 8 หลัก : 57020106
รหัส Obec 6 หลัก : 120409
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ต๋ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetam
ที่อยู่ : หมู่ 20 แม่ต่ำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 968793947
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11/8/2502
อีเมล์ : maetamsc2502@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 52 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 21:15:20 น.)