ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ

858

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120160
รหัส Smis 8 หลัก : 57030066
รหัส Obec 6 หลัก : 120160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maekham
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านแม่คำ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-182422
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่เงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:05:02 น.)