ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)

870

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120156
รหัส Smis 8 หลัก : 57030062
รหัส Obec 6 หลัก : 120156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maekumt
ที่อยู่ : หมู่ 1 แม่คำเกษตร ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-160014
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3/7/2482
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:13 น.)