ข้อมูล โรงเรียนบ้านเหมืองแดง

1029

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแดง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120432
รหัส Smis 8 หลัก : 57030116
รหัส Obec 6 หลัก : 120432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmuangdang
ที่อยู่ : หมู่ 2 เหมืองแดง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-731707
โทรสาร : 53732676
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-04
อีเมล์ : bmd.maesai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.cr3/bmd.go.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่สาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 31 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 11:12:15 น.)