ข้อมูล โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

1629

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120504
รหัส Smis 8 หลัก : 57020176
รหัส Obec 6 หลัก : 120504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : muangnoi
ที่อยู่ : หมู่ 8 เมืองน้อย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 053-160157
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-มิ.ย.-20
อีเมล์ : muangnoi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 115 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 41 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:41:57 น.)