ข้อมูล โรงเรียนบ้านเจริญเมือง

678

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญเมือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120248
รหัส Smis 8 หลัก : 57020002
รหัส Obec 6 หลัก : 120248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเจริญเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banjaroenmaung
ที่อยู่ : หมู่ 19 บ้านศรีทรายทอง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53738258
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15 มิถุนายน พ.ศ.2510
อีเมล์ : crm-phan@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เจริญเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 19 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:02:17 น.)