ข้อมูล โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้

719

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120216
รหัส Smis 8 หลัก : 57040069
รหัส Obec 6 หลัก : 120216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเกี๋ยงใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : kiangtaischool
ที่อยู่ : หมู่ 12 เกี๋ยงศรีมงคล ตำบล*แม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53178557
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2513
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:21:00 น.)